Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUYỀN TRẺ EM VỀ GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI ÔNG BÀ: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỘNG HÒA PHÁP VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Hoàng Thảo Anh

Tóm tắt


Quyền giữ mối liên hệ với ông bà là một quyền trẻ em được quy định trong pháp luật nhiều nước trên thế giới nhưng lại chưa hề xuất hiện trong pháp luật Việt Nam. Việc thiếu vắng hành lang pháp lý đối với quyền này và các quyền phái sinh gây ra nhiều bất cập khi giải quyết các tranh chấp HNGĐ nói chung cũng như trong vấn đề bảo vệ trẻ em nói riêng. Chính vì thế, bài viết này sẽ tiếp cận các quy định liên quan đến mối quan hệ giữa ông bà và cháu theo pháp luật Cộng hòa Pháp, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm để gợi ý hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.


Toàn văn: PDF