T. 113, S. 11 (2012)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Mối quan hệ giữa tôn giáo với đạo đức ở Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới PDF
Lê Văn Lợi 3
Bàn thêm về khái niệm mê tín dị đoan PDF
Chu Văn Tuấn 12

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Phật giáo tỉnh Nam Định qua khảo cứu Đại Nam Nhất Thống Chí PDF
Vũ Thị Hương 21
Hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam PDF
Chử Kim Phương 25
Di sản văn hóa Hán Nôm tại chùa Cần Linh (tỉnh Nghệ An) (Qua đợt khảo sát tháng 5, 6/2012) PDF
Phạm Thị Chuyền 33
Một số mô hình tổ chức Giáo hội Công giáo cơ sở ở Hà Nội hiện nay PDF
Dương Văn Biên 42
Vài nét về Đại lễ Kính Thánh Đa Minh ở Giáo phận Bùi Chu PDF
Mai Diệu Anh 51

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Bức tranh tôn giáo Đông Nam Á trước thế kỷ XIII PDF
Bùi Ánh Vân 57

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Tìm hiểu nguồn gốc danh xưng Bảy Núi PDF
Huỳnh Lê Triều Phú 65
Thiền viện Bongeunsa PDF
Đỗ Minh Thúy 69

GIỚI THIỆU SÁCH

Bộ sách tri thức cơ bản về các tôn giáo PDF
Lê Tâm Đắc 72

TIN TÔN GIÁO

Họp Báo Đại hội Đại biểu những người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI PDF
Nguyễn Chiến Thắng 76


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP