T. 117, S. 3 (2013)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Văn hóa tôn giáo và quan niệm của Phan Bội Châu và Trần Trọng Kim về văn hóa tôn giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hưng 3-12
Con người trong quan niệm của Phật giáo và triết học hiện sinh của Sartre: Cái nhìn đối sánh Tóm tắt PDF
Hà Thị Thùy Dương 13-19
Vài nét nhận thức luận về cái chết của Phật giáo và Công giáo Tóm tắt PDF
Lê Thị Cúc 20-26

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Mấy vấn đề về Phật giáo Nghệ An (Nghiên cứu trường hợp chùa Bảo Lâm, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc 27-32
Tư tưởng nhập thế của Tam tổ Trúc Lâm Yên Tử Tóm tắt PDF
Lê Thùy Dương 33-40
Nguồn gốc và sự xuất hiện của âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Lâm 41-46
Đạo Cao Đài trong phát triển kinh tế - Nhìn từ góc độ giáo lý PDF
Đinh Hồng Phúc 47-51
Cơ chế của tín ngưỡng Saman (Shamanism) PDF
Phan Đăng Nhật 52-62
Những di tích thờ Tiên ở Thăng Long dưới thời vua Lê Thánh Tông PDF
Trần Thị Châm 63-66

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Phật giáo ở Myanma qua các công trình nghệ thuật cổ PDF
Bùi Thị Ánh Vân 67-73

TIN TÔN GIÁO

Hợp tác khoa học giữa IRS và EPHE PDF
Nguyễn Chiến Thăngs 74-76


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP