T. 131, S. 5 (2014)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Khoa học và niềm tin trong huyền học Islam giáo Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Phương 3-18
Truyền thống nghi lễ tôn giáo địa phương vùng Đông Nam Trung Quốc - Thách thức về mặt định nghĩa tôn giáo và lý luận nghi lễ (Phần 1) Tóm tắt PDF
Dean Kanneth 19-35

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Bài kệ của Ni sư Diệu Nhân về sống và chết Tóm tắt PDF
Hà Thúc Minh 36-46
Sự chuyển đổi tôn giáo trong người Khmer ở Trà Vinh hiện nay Tóm tắt PDF
Trần Hồng Liên 47-52
Yếu tố văn hóa Phật giáo trong cơ chế quản lý xã hội truyền thống Phum, Sóc của người Khmer ở Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Cảnh 53-60
Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Khmer ở Nam Bộ: Nhìn từ Sinh thái học Phật giáo Tóm tắt PDF
Phan Anh Tú 61-69
Hình tượng Chằn trong nghệ thuật điêu khắc các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tâm Anh 70-76
Cuộc di cư năm 1954 phải chăng là một định mệnh lịch sử của người Công giáo Miền Bắc? Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lộc 77-87
Vài nét về Công giáo trên vùng đất Quảng Trị Tóm tắt PDF
Đoàn Triệu Long 88-96
Bước đầu tìm hiểu về Tin Lành ở người La Hủ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Tóm tắt PDF
Phùng Thị Dự 97-106
Sự biến đổi văn hóa và tôn giáo của người Raglai ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Sakaya Trương Văn Món 107-113
Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo - 10 năm nhìn lại Tóm tắt PDF
Phạm Huy Thông 118-122
Một số góp ý sửa đổi Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 Tóm tắt PDF
Nguyễn Tất Đạt 123-130

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Chữ “Thiện” trong Tam giáo và đạo Cao Đài Tóm tắt PDF
Huệ Khải 114-117

TIN TÔN GIÁO

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2014 PDF
Vĩnh Thông 131-132


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP